سیب زمینی کمربند ایمنی خلاقانه تبلیغات

سیب زمینی: کمربند ایمنی خلاقانه تبلیغات اینترنت استفاده اتومبیل کمربند تصویر تصادف ایمنی برخورد

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ریزش سریالی معاملات مسکن

به گزارش دنیای اقتصاد؛در نخستین ماه فصل نقل و انتقالات، دومین ریزش معاملاتی امسال در بازار مسکن پایتخت رقم خورد. آمارهای دفتر اقتصاد و برنامه ریزی مسکن با تای

ریزش سریالی معاملات مسکن

ریزش سریالی معاملات مسکن

عبارات مهم : بازار

کاهش شیب رشد ماهانه قیمت آپارتمان

به گزارش دنیای اقتصاد؛در نخستین ماه فصل نقل و انتقالات، دومین ریزش معاملاتی امسال در بازار مسکن پایتخت رقم خورد. آمارهای دفتر اقتصاد و برنامه ریزی مسکن با تایید برآورد اولیه از بازار معاملات مسکن، از دومین ریزش شدید حجم معاملات خرید و فروش به لحاظ تغییرات ماهانه در ماه نخست تابستان ۹۷ حکایت دارد. طی یک ماه نخست فصل نقل و انتقالات سال جاری، در مناطق ۲۲ گانه پایتخت مجموعا ۱۲ هزار و ۳۶۹ واحد مسکونی در بنگاه های املاک معامله شد که نسبت به خردادماه معادل ۱۰ درصد کم کردن داشته هست. نخستین ریزش معاملاتی در خردادماه معادل ۲۲ درصد نسبت به نیمه بهار رخ داد و هم اکنون با شروع فصل تابستان حجم معاملات مسکن مجددا با افت ۱۱ درصد مواجه شده است است.

این تعداد خرید و فروش آپارتمان در طول یک ماه به معنای نزدیک شدن ابعاد بازار معاملات مسکن به کف معاملاتی در دوره رکود است.

ریزش سریالی معاملات مسکن

بررسی تجربه بازار مسکن طی دوره های رونق و رکود سال های گذشته نشان می دهد: طی سال ۹۴ همزمان با بروز رکود معاملات مسکن، به طور میانگین حجم معاملات ماهانه در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران معادل ۱۲ هزار واحد مسکونی بود. این در حالی است که طی دوره رونق قبل(سال های ۹۰ تا ۹۲)، ماهانه به طور میانگین حداقل ۱۷هزار واحد مسکونی در مناطق متفاوت پایتخت خرید و فروش می شد و حتی در ماه هایی از سال های رونق، خرید و فروش واحدهای مسکونی تا مرز ۱۹ تا ۲۰ هزار آپارتمان نیز ثبت شده است هست. ولی هم اکنون به فاصله چندماه از شروع دوره رونق تازه در بازار مسکن، دومین ریزش معاملات ماهانه خرید و فروش در پایتخت با ظهور نشانه هایی از نزدیک شدن به دوره رکود مجدد اتفاق افتاده است.

منشأ بروز ریزش سریالی حجم معاملات ماهانه مسکن در یک عامل کلیدی قابل ردیابی هست. شرح اثرگذاری عوامل درونی و بیرونی بازار مسکن نشان می دهد: بااهمیت ترین منشأ دومین ریزش ماهانه معاملات مسکن در ابتدای تابستان امسال که نخستین سال دوره رونق تازه محسوب می شود ارائه «قیمت های پیشنهادی تقاضاگریز» از سمت عرضه هست. طی چندماه گذشته از امسال که به نوعی به عنوان کانال ورود بازار مسکن به دوره رونق مطرح هست، سطح قیمت های پیشنهادی به شکل «نامتعارف»، با «شیب تند» و در «مدت وقت کوتاه» زیاد کردن پیدا کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد؛در نخستین ماه فصل نقل و انتقالات، دومین ریزش معاملاتی امسال در بازار مسکن پایتخت رقم خورد. آمارهای دفتر اقتصاد و برنامه ریزی مسکن با تای

به این صورت که اگرچه براساس عرف موجود در بازار همواره میان قیمت های هر مترمربع آپارتمان های کوچک متراژ و بزرگ متراژ هر منطقه تفاوت اندکی وجود داشت ولی طی ماه های اخیر تحت تاثیر عوض کردن اوضاع بازار، میان قیمت مترمربع آپارتمان های کوچک و بزرگ متراژ تفاوت چندانی وجود ندارد. علاوه بر این میان هرمترمربع قیمت پیشنهادی واحدهای مسکونی مجهز و نوساز با هر مترمربع آپارتمان های چندسال ساخت یا قدیمی ساز اختلاف چندانی از سوی سمت عرضه گذاشته نشده هست. در عین حال یکی دیگر از مصادیق زیاد کردن قیمت نامتعارف در بازار مسکن آن است که سطح قیمت واحدهای مسکونی با شاخصه های متفاوت در یک محله تقریبا یکسان شده است است.

این نوع قیمت گذاری تقاضا گریز از سوی عرضه اگرچه با توجه به تورم انتظاری فروشنده ها و تحت تاثیر شوک های ارزی تعیین شده است است ولی با این حال هم قدرت خرید متقاضیان جهت خرید واحدهای مسکونی با سطح قیمت های پیشنهادی کنونی وجود ندارد و هم آنکه ریسک خرید جهت تقاضای سرمایه ای نیز با سطح قیمت های کنونی زیاد کردن پیدا می کند. ضمن آنکه تردید خریداران جهت تشخیص برابری قیمت پیشنهادی با ارزش واقعی آپارتمان نیز دشوارتر شده است هست. مجموعه این عوامل مدلی از ارائه قیمت های تقاضاگریز را شکل داده و نهایتا منجر به بروز ریزش سریالی حجم معاملات ماهانه مسکن در دو ماه گذشته شده است است.

اولین ریزش حجم معاملات در خردادماه را، نوع تصویر العمل تقاضای مصرفی به سطح قیمت های پیشنهادی رقم زد. در ماه نهایی فصل بهار، تقاضای مصرفی بعد از مواجهه با قیمت های نامتعارف و ناهماهنگ با قدرت خرید خود، به نوعی از ورود به بازار عقب نشینی کرد. بعد از آن، دومین ریزش ماهانه معاملات مسکن در ابتدای تابستان، از یکسو ناشی از عقب نشینی تقاضای مصرفی و از سوی دیگر ناشی از کم شدن حجم خریدهای سرمایه ای رخ داد. اگرچه همچنان تقاضای سرمایه ای به علت نااطمینانی های اقتصادی و با نشانه حفظ ارزش دارایی های خود در بازار مسکن حضور دارد ولی نسبت به ماه های ابتدایی سال جاری، حجم معاملات این بخش از تقاضا و جست و جو جهت یافتن فایل موردنظر زیاد کردن پیدا کرده است.

ریزش سریالی معاملات مسکن

در نخستین ماه تابستان، همزمان با ریزش حجم ماهانه معاملات مسکن، شیب رشد ماهانه قیمت نیز اندکی کم کردن پیدا کرده هست. گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، از قرارگرفتن قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در مرز ۷ میلیون تومان خبر می دهد. براین اساس قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت طی یک ماه گذشته، به ۶ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان رسید که نسبت به یک ماه گذشته معادل ۲/ ۷ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته(تیرماه ۹۶) معادل ۵۲ درصد زیاد کردن را تجربه کرده است.

این میزان رشد ماهانه نشان دهنده کم کردن بیش از یک واحد درصدی شیب رشد زیاد کردن قیمت در تیرماه نسبت به آخر بهار هست. در خردادماه قیمت رشد ماهانه قیمت مسکن معادل ۴/ ۸ درصد ثبت شده است است.به این معنی که طی یک ماه خرداد، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معادل ۵۱۰ هزار تومان نسبت به ماه قبل از آن رشد داشته ولی در تیرماه رشد این شاخص جهت هر مترمربع معادل ۴۷۰ هزار تومان بوده هست. یکی از بااهمیت ترین دلایل کم کردن شیب رشد ماهانه قیمت مسکن در تیرماه، پرشدن ظرفیت بازار جهت زیاد کردن پی در پی و نامتعارف قیمت مسکن است.

به گزارش دنیای اقتصاد؛در نخستین ماه فصل نقل و انتقالات، دومین ریزش معاملاتی امسال در بازار مسکن پایتخت رقم خورد. آمارهای دفتر اقتصاد و برنامه ریزی مسکن با تای

به تعبیر دیگر اثر عقب نشینی تقاضا از بازار و افت حجم معاملات بازار مسکن در کم کردن شیب رشد ماهانه قیمت مسکن قابل ردیابی هست. در عین حال علت ثبت تورم نقطه ای ۵۲ درصدی قیمت مسکن در تیرماه امسال به جهش قیمت در فاصله زمستان گذشته تاکنون بازمی گردد که منجر به ثبت تغییرات نقطه ای بیش از ۳۰ درصد از نیمه بهار تاکنون شده است هست. قیمت هرمترمربع مسکن در اردیبهشت، خرداد و تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب معادل ۳۲ درصد، ۴۲ درصد و ۵۲ درصد زیاد کردن داشته است.

همچنین بررسی گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن حاکی از آن است که ظرف ۴ماه گذشته قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان زیاد کردن داشته هست. بازار معاملات مسکن در ابتدای امسال با میانگین قیمت مترمربعی ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شروع به کار کرد و هم اکنون قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به مرز ۷ میلیون تومان رسیده است.

ریزش سریالی معاملات مسکن

نوسازهای پرریسک جهت خریداران

برای متقاضیان حاضر در بازار مسکن گروهی از فایل های نوساز ولی پرریسک جهت خرید وجود دارد که ممکن است به علت ارائه قیمت پیشنهادی پایین از سوی فروشنده، جالب باشند. این نوع فایل های نوساز، آپارتمان های بدون آخر کار هستند که به علت اشکال در صدور آخر کار آن ممکن است نسبت به سایر فایل های نوساز منطقه با قیمت پایین تری جهت فروش ارائه شوند

از آنجاکه غالب ساخت وسازهای مسکونی دارای تخلفات ریز و درشت هستند، جهت اخذ آخر کار دو راه پیش رو دارند. راه اول آنکه اقدام به برطرف کردن تخلف موجود در سازه کنند و اقدام دوم پرداخت جریمه تخلف انجام شده است هست. از این رو فرآیند صدور آخر کار جهت ساختمان مسکونی یک فرآیند ساده، قابل آینده نگری و تضمین کننده نیست. بسیاری از ساختمان های مسکونی با وجود گذشت سال ها از ساخت و فروش نخستین واحد مسکونی، همچنان در مرحله اخذ آخر کار مانده اند. دیروز در همین زمینه مدیر کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به شهروندان تهرانی نسبت به خرید این گونه واحدها هشدار داد.

زهرا صدراعظم نوری در این زمینه گفت: این نوع ساختمان ها فاقد تاییدیه و گواهی ایمنی از شرکت آتش نشانی هست. بنابراین هنگام بروز خطر نیز نیروهای آتش نشانی به عنوان بازرسان ایمنی اجازه ورود به ساختمان های مسکونی را ندارند. درنتیجه امکان صدور و ابلاغ اخطار جهت ساختمان های ناایمن با کاربری مسکونی نیست و فقط موارد موجود در محیط بیرونی ساختمان را می توانند مورد بازرسی قرار دهند. او ادامه داد: با توجه به آنکه تعداد زیادی از ساختمان های بلندمرتبه در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بدون آخر کار در حال خرید و فروش هستند به شهروندان تهرانی نسبت به خرید این واحدها هشدار می دهیم.

واژه های کلیدی: بازار | آپارتمان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz